Mobil logo 1

Om oss

Vi som äger och driver PE Fastigheter heter Per-Erik och Charlotte Westbeck.
Vi äger även PE Byggtjänst. Där är det Per-Erik som har huvudansvaret och för
PE Fastigheter är det Charlotte som har huvudansvaret. Men vi hälps åt att driva bägge företagen tillsammans.
Vi tänker mycket på miljön så därför försöker vi utrusta våra fastigheter med tex. sollceller, sol-vatten system, bergvärme och källsortering i den mån det går.
Vi vill skapa trivsamma boende för våra hyresgäster.